Europa Nostra

Pris til immateriel kulturarv i Dragør

Europa Nostra prisen er givet til Dragør for borgernes vedholdende og engagerede arbejde for  at bevare Dragørs gamle by og havn gennem mere end 100 år.

Bevaringstraditionen er en immateriel kulturarv i Dragør og har været med til at fastholde byens traditionelle arkitektur og byggeskik samt en klar bevidsthed og forståelse for Dragørs særlige værdifulde bygningskultur. Det viser sammenhængskraften og den helt unikke arkitektoniske og kulturelle arv, som vi har i byen.