Kongelunden

Kongelunden er et populært udflugtsmål på Amager: Her er mulighed for at cykle, ride, overnatte, gå tur med hunden - og handicappede har også gode muligheder for at komme rundt. Der er også bålpladser, borde og bænke flere steder i skoven.

Noget særligt ved Kongelunden - ud over de 150 år gamle egetræer og de 300 forskellige fuglearter, der holder til i skoven - er 'de særlige fugle': Flyvemaskinerne, der letter og lander i Københavns Lufthavn, kommer lige hen over trækronerne. Det er en del af den særlige charme ved Kongelunden: Skoven må gerne bruges af både fuglekiggere og flyspottere.

Man må også gerne spise af naturen i Kongelunden: I foråret kan du plukke ramsløg, især i den vestlige del ud mod Hestefælleden. Der er også hyldeblomster og -bær, mirabeller, slåen, spisekastanier og svampe - du må plukke til dit eget forbrug.

Indtil 1818 var der ingen skov på Amager, men det år får Jonas Collin, præsident for Det Kgl. Dansk Landhusholdningsselskab, overtalt bønderne i Store Magleby til, at der skulle plantes skov på deres fælles græsningsarealer på Amagers sydspids. Der var mangel på brænde, efter at alle skove på øen var brændt ned under svenskekrigene tilbage i 1658-60.

I 1830 er der plantet 800.000 træer, mest eg, som kan tåle de fugtige jorde - grundvandet står højt - og skoven får navnet Kongelunden.

 I 1845 køber Christian 8. skoven for 20.000 rigsdaler. Han er især interesseret i de vilde fasaner, der bliver opdrættet i Kongelunden. På det tidspunkt var fasanen en sjælden og eksotisk fugl. 

Kongelunden var også dengang et yndet udflugtsmål for københavnerne, og i 1848 opførte Det Kongelige Teater vaudevillen 'En Søndag på Amager' med hitsangen 'I Kongelunden skal brylluppet stå', som var en hyldest til Kongelundskroen, der lå midt i skoven, hvor der i dag er P-plads.

I kroens storhedstid var der flere hundrede mennesker om søndagen, men i 1952 blev den misligholdte kro revet ned. I dag findes der en Kongelundskro ved Sydvestpynten.

Kongelunden hører i dag under Naturstyrelsen. Læs mere om skoven her.

Del denne side