©  Foto:

Beghuset

I Beghuset blev der kogt tjære og beg til kalfatring af skibene. Huset, der blev opført af forstanderskabet i løbet af 1700-tallet, består derfor i al sin enkelthed af et åbent ildsted med skorsten.

Derudover brugte skibskokkene beghuset til madlavning, når deres skibe lå i Dragør Havn - det var nemlig ikke tilladt at bruge åben ild på skibene, når de lå i havn - på grund af brandfaren.

Tidligere havde alle havne et beghus, men i dag er der kun bevaret beghuse tre steder i Danmark.

Ud over Dragør findes der beghuse i Assens og Ærøskøbing, hvor husene begge steder kaldes et kogehus.

Huset er sammen med Smedjehuset (Dragør Museum) det ældste hus på havnen.