©  Foto:

Danmarks Lodsmuseum

Der har været lodseri i Dragør siden 1684, hvor Dragør fik Danmarks første privilegerede lodseri ved en kongelig resolution, og i den gamle lodsstation på Dragør Havn fortælles om hverdagen på en lodsstation.

Danmark er omgivet af sunde og bælter, der kræver lokalt kendskab at navigere sikkert i. Øresund med sejlrenden Drogden, som ligger lige ud for Dragør, er et af de travleste farvande i verden og et af de steder, hvor lodsens viden kommer til skibsførernes gavn: Der er både smalt og lavvandet. 

Udstillingen på Danmarks Lodsmuseum fortæller om, hvordan lodseriet har fungeret de seneste cirka 60 år: Hvordan den almindelige daglige arbejdsdag er for lodsen, fra han forlader sit hjem, lodser et skib videre og han er tilbage i Dragør.

Udstillingen tager udgangspunkt i Dragørlodsen Pehr Mark Olsens liv, der arbejdede som lods ved Dragør lod-seri fra 1960 til 1983.

I dag er lodserne flyttet til en ny station i den østlige del af havnen, og man ser ofte den orange båd sejle ind eller ud af havnen.

Ved siden af museet står det 15,8 meter høje lodstårn - Dragørs vartegn - som blev bygget i 1912, fordi bygningen af Dragør Fort syd for byen begrænsede udsynet. Der er ikke adgang til tårnet.

Museet ligger i gåafstand til Dragør Museum, kutteren Elisabeth og Dragør Besøgscenter.