©  Foto:

Dragør Fort

Dragør Fort blev bygget 1910-1915 på en kunstig ø syd for Dragør som en del af Københavns Søbefæstning. Fortet er ca. 32.000 kvadratmeter, hvoraf omkring 2.500 er bebygget, delvis kasemateret. Der var plads til 380 mand.

Fortet skulle hindre fjendtlig landgang på Amager og bombardement af København samt beskytte minespærringer i Drogden-renden.

Tyskerne brugte fortet som skydeskole under Anden Verdenskrig, og i 1957 overtog Søværnet fortet som Marinestation. Fra1984 til 2001 har Dragør Fort fungeret som Kystradarstation.

I 2001 blev fortet købt af en privat restauratør, og i dag fungerer det som hotel og restaurant med faciliteter for teambuilding.

Fortet er privat område med begrænset offentlig adgang - det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikke på området.

Selve fortet er omgivet af en våd grav og en dækmole med bådepladser.