©  Foto:

Hundeområde

På Dragør Sydstrand er der anlagt et indhegnet område for fritløbende hunde – på det kuperede areal tæt på kysten ved den sydvestlige ende af Søndre Strandvej. 

Udenfor området skal hunde føres i snor på alle strande i sommerhalvåret og på strandengen langs Kanalen i fuglenes yngleperiode 1. april til 15. juli.

Hundeområdet imødekommer ønsker fra hundeejere om et areal, hvor man kan mødes og lovligt og uden at genere andre kan færdes med løse hunde.

Samtidig kan indretningen forhåbentlig begrænse færdsel med løse hunde andre steder, hvor det ikke tillades.