©  Foto:

Kofoeds Enge

Kofoeds enge er en del af Amager Vildtreservat, der også består af Kalvebod Fælled, Aflandshage og af søterritoriet fra Sjællandsbroen til Dragør. Amager Vildtreservat er specielt derved, at ingen andre reservater i Danmark ligger så bynært. Reservatet indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af EU-beskyttelsesprogrammet Natura 2000.

Ved Kofoeds enge finder man fugle på træk - både når de flyver mod syd om efteråret, og når de flyver mod nord igen i foråret - og det er et ynglested for flere fuglearter, man søger at beskytte: rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, klyde, engryle, havterne, dværgterne og mosehornugle. Hvis man er heldig, kan man se både fiskeørn og vandrefalk ved Kofoeds enge.

Som gæst kan man altid gå langs hegnet ind mod Kongelundsfortet - det markerer grænsen mellem strandengen og istidens gamle morænelandskab, der nu er marker. Hunde skal altid holdes i snor.  I ynglesæsonen - 1. april til 15. juli - må man ikke bevæge sig væk fra det tørre område langs hegnet, hverken med eller uden hund. Vær varsom også uden for ynglesæsonen - der gemmer sig mange fugle i de våde lavtliggende områder. Det er forbudt at bade på stranden foran Kofoeds Enge.

Et flot vue over Kofoeds enge har man fra Kongelundsfortet, hvor der er fri adgang i dagtimerne.