©  Foto:

Landsbyen

Den lille landsby Store Magleby har i modsætning til andre danske landsbyer ikke en randbebyggelse af parcelhuse, så i dag er den en af de bedst bevarede landsbymiljør i Københavns omegn: Den har stadig noget af det oprindelige landsbypræg med gammel vejstruktur og landbrugsarealer i næsten hele periferien.

Inde i landsbyen er grønne kiler mellem husene og gårdene, gadekærene og beplantningen med stynede træer langs Hovedgaden og Møllevej med til at give byen karakter. Der er stadig cirka 25 gårdanlæg i byen, dog er kun to gårde - Amagermuseets Nordgården og Museumsgården - i dag fredede.

Bygninger fra den nederlandske bosætningsperiode eksisterer ikke mere. Under svenskekrigene i 1658 afbrændtes byen totalt. Alligevel opleves den gamle kompakte gårdstruktur tydeligt.
Efter to store brande i begyndelsen af 1800-tallet udryddedes de fleste af gårdene endnu en gang. De fleste blev genopbygget i landsbyen, men flere blev flyttet ud på markerne og ses stadig i det åbne landskab.

I august 1957 blev Amager Landevej, som Store Magleby så at sige lå for enden af, skåret over i forbindelse med udvidelse af lufthavnen, og Englandsvej blev ført i en bue uden om lufthavnsarealerne og kom til at skære Store Magleby midt over, hvilket gav en opsplitning i en nordlig og en sydlig del.

Hvis du har god tid, så se filmen om Store Magleby 1960-1968, som Dragør Lokalarkiv har lagt på youtube