©  Foto:

Mindesten for Jødernes flugt

Mindestenen for jødernes flugt står i den nordlige del af Dragør Gl. Havn.