©  Foto:

Nørregade 12

I Tidsrejsen bor Sofies farfar og farmor i Nørregade 12.

Gaden -  især den nordlige side - er meget gammel. Den har formodentlig rødder langt ned i 1600-tallet, og måske er den den oprindelige indfaldsvej til byen, når man kom nordfra  -  for eksempel fra København.
Med hensyn til husene på den nordlige side er det vanskeligt at placere beboerne fra 1700-tallets første årtier på de rigtige adresser, da slægtslinierne  -  især for husene nr. 8, 10 og 12  -  afbrydes og nye familier bosætter sig.

Historiske gennemgang

Det ser ud, som om huset blev overtaget omkring 1740 af skomager Jan Dirchsen Palm, der i 1730 var blevet gift med lodsdatteren Grith Jan Mogensen. Deres hus blev i 1759 betegnet som et seks-fags hus.
Der er ikke så meget at fortælle om ham - han stod ikke i sørullen, så han må formodes at være blevet ved sin skomagerlæst. Han døde i 1772 og konen 10 år senere.

Deres ældste søn Jan omkom i 1759 på fregatten 'Møen's togt til Vestindien. Den yngste søn, styrmand Palm Jansen Palm, blev boende i huset. I 1791 blev han anklaget for ulovligt at holde skole i sit hus og fik en bøde på 16 rigsdaler.
Efter hans død i 1799 giftede hans enke, Anna Pieter Præst, sig i 1800 med en sømand og enkemand Niels Jensen Diver fra von Ostensgade. Han blev sætteskipper på et fartøj, der sejlede for kalkbruddet på Saltholm, men han omkom allerede i 1801.
Anna faldt herefter for en sømand Bendt Poulsen - en fremmed - som hun giftede sig med. Denne tredje ægtemand overlevede hun imidlertid også. Men inden Bendt døde, var hans far, Poul Bendtsen, flyttet ind i huset med kone og nogle børn, og far og søn delte huset imellem sig, således at der opstod matrikelnumrene 27 og 28. Anna Pieter Præst døde i 1825.

Matros Jan Pieter Juncker den ældre var da allerede rykket ind i en del af huset, som han helt overtog i 1832, efter at også Poul Bendtsen var død. Herefter havde Nørregade 12 igen kun én ejer.
Juncker-familien boede her i en del af 1800-tallet - i 1850 repræsenteret ved sømand Jan Pietersen Juncker og hustru Bodil Hansdatter samt deres svigerdatter og barnebarn.
Et barnebarn, Marchen Peter Jansen Juncker overtog sammen med sin ægtefælle, skibsfører Bertel Jansen Jans, senere huset, der gik videre til deres søn Peter Bertel Jansen. Hans datter blev gift Ravn, og dennes slægt bebor endnu huset.

Kilde: Dragør lokalarkiv