©  Foto:

Strandstræde 10

I Tidsrejsen bor hovedpersonen Sofie i Strandstræde 10.

Strandstræde er et af de ældste gadeforløb i byen, hvilket betyder, at dens oprindelse skal findes længere tilbage end 1600-tallet.

Historisk gennemgang

I 1942 fandt man på hjørnet af Strandstræde og Deventergade - ud for nr. 2 - 220 små sølvmønter fra en række nordtyske byer. De var slået i 1300- eller 1400-tallet og var en hilsen fra sildemarkedstiden, hvor de hanseatiske købmænd hvert år kom til Dragør for at handle.
Bebyggelsen langs Strandstrædes østside er således meget gammel, hvorimod husene i den sydvestlige ende stammer fra de første årtier af 1700-tallet.

På grunden i det, der i dag er nr.33a, fandt man i begyndelsen af 1940'erne i forbindelse med udgravning til et beskyttelsesrum nogle menneskeskeletter. Man antog, at det drejede sig om svenske soldater, der i oktober 1658 blev fordrevet fra Amager, og som ad denne vej søgte at nå frem til deres fartøjer ud for Dragør havn.

Strandstræde har ikke været noget rigmandskvarter. Husenes beboere har hovedsagelig ernæret sig som matroser, og mange af beboerne har været skåninger.

I nummer 10 boede i midten af 1700-tallet Truid Pedersen, der var skåning, sammen med sin anden hustru, Anne Pedersdatter.

Sidst i 1780'erne flyttede styrmand Jan Hansen Broder ind i nr. 10. Han døde i 1827, og hans enke boedei 1834 til leje i Strandgade 9, hvor hun levede af at væve. Sine sidste år tilbragte hun på byens fattighus.

Engang i 1820'erne er huset blevet erhvervet af skipper Hans Jansen Hein, som efterhånden også købte andre huse lige her omkring.

I 1865 efter Hans' død blev det overtaget af sønnen, købmand Niels Hansen Hein, der i 1879 her opførte en ny ejendom med købmandsvirksomhed.

Kilde: Dragør Lokalarkiv