Visit Dragoer
Blegerstræde 8

Dragør - den gamle bydel

Dragørs bykerne er med sine snævre gader og lave huse fra 1700- og 1800-tallet en af de bedst bevarede byer i Danmark.

Den gamle bydel indeholder 76 fredede ejendomme samt 5 på havnen, hvilket er den største koncentration af fredede ejendomme i en mindre by herhjemme

Blegerstræde 18

Karakteristisk for et Dragør-hus er en sorttjæret sokkel, vandskurede og kalkede ydervægge afsluttet med hvide gesimser. Det røde tag har opskalkning og hvidkalket rygning. Vinduerne er sprossede og oliemalede. Stilen er enkel og prunkløs.

Den gamle bydel

I 1611 var der 26 huse i Dragør, i 1677 yderligere 27 og omkring 1700 bestod byen af 135 familier. Byggeskikken i byen kan deles op i tre perioder - de tre perioder med velstand - 1770, 1830 og 1890.

Storbrande i 1842 og 1852, hvor der i alt brændte 36 huse, gav en omfattende byfornyelse. 13 'skipperhuse' skiller sig ud ved deres smukke proportioner: Flere er opført af bygmester J. H. Blichmann.

Malerne Eckersberg og Julius Exner besøgte Dragør flere gange og fandt motiver til en række billeder her.  

Kikkenborge og hundehuller

Kom med ind i de små udsigtstårne - eller lysthuse - på tagene af de gamle huse. Og hør om andre finurligheder ved byen.

Liste
Kort