Gå til indhold

Sydstranden

Foto: Annette Nyvang

Sydstranden er området syd for havnen, og strækker sig 5 km ned til Søvang og 2-300 m fra kysten ind i landet. Det er et varieret område med søer, vådområder, eng, græsområder og mange stier for gående og cyklende.