Dragør Havn Beghuset Dragør Museum

De gamle huse på havnen

Foto: Annette Nyvang

Dragør Havn har været knudepunktet for utallige maritime aktiviteter siden middelalderen: for fiskeri af sild, for udskibning af varer, som en af Danmarks største søfartsbyer, for kapervirksomhed, lodseri og bjergning af grundstødte skibe.

Dragør Havn har været knudepunktet for utallige maritime aktiviteter siden middelalderen: for fiskeri af sild, for udskibning af varer, som en af Danmarks største søfartsbyer, for kapervirksomhed, lodseri og bjergning af grundstødte skibe.

De gamle huse på havnen fortæller dele af den historie. Fra det lillebitte beghus til det store strandhotel.

Fra de to ældste huse - Byens Hus og Beghuset bygget i 1700-tallet - til Lodstårnet bygget i 1920.

Liste
Kort
Smedje - Byens Hus
Foto: VisitDragør

Smedje - Byens Hus

Bygningen menes at stamme fra 1753, hvor byforsamlingen besluttede at opføre et hus, der skulle rumme en smedje og et materielhus for havnegrej. Det er dermed, sammen med beghuset, havnens ældste bygn...

Læs mere
Det gamle havnekontor
Foto: VisitDragør

Det gamle havnekontor

Huset er opført som havnekontor i midten af 1800-tallet. På samme sted havde tidligere ligget en bræddebygning.

Ved opførelsen var der flere døre i bygningen, men de blevet erstattet af vinduer. Elle...

Læs mere
Beghuset
Foto: VisitDragør

Beghuset

I Beghuset blev der kogt tjære og beg til kalfatring af skibene. Huset, der blev opført af forstanderskabet i løbet af 1700-tallet, består derfor i al sin enkelthed af et åbent ildsted med skorsten.

...
Læs mere
Den gamle lodsstation
Foto: VisitDragør

Den gamle lodsstation

Der har været lodseri i Dragør siden 1684 - i 1820'erne besluttede man at bygge et hus på havnen, så lodserne kunne holde udkig i tørvejr.

Huset blev bygget ved siden af smedjen og blev forsynet med ...

Læs mere
Lodstårnet
Foto: VisitDragør

Lodstårnet

Lodstårnet ligger øst for Lodsstationen og er med sine knapt 16 meter i højden den højeste bygning på havnen.

Tårnet blev bygget, fordi Dragør Fort, der er opført 1910-1915, kom til at spærre for lod...

Læs mere
Strandhotellet
Foto: VisitDragør

Strandhotellet

Hvor Dragør Strandhotel ligger i dag, lå der i sildemarkedstiden i 1500-tallet et herberg, som senere blev kaldt Gamle Kro.

Det er et af de ældste beværtningssteder i Danmark, og fra midten af 1600-t...

Læs mere
Kolerabygningen
Foto: VisitDragør

Kolerabygningen

Det første hus i begyndelsen af Nordre Mole kaldes Kolerabygningen. Det blev opført af søetaten under Englandskrigen 1807-1814 til brug for roflotillen, der var stationeret her.

Længere ude, mellem K...

Læs mere
Karantænehuset
Foto: VisitDragør

Karantænehuset

Karantænehuset er bygget i 1831, da en koleraepidemi truede sydfra. Skibe, som kom fra Østersøhavne, der var mistænkt for at være ramt af epidemien, blev sendt i karantæne i huset.

Det samme gjaldt f...

Læs mere
Pakhuset på Nordre Mole
Foto: VisitDragør

Pakhuset på Nordre Mole

Pakhuset blev opført i 1863 af skibsreder C.C. Jans og blev fra begyndelsen brugt som pakhus. Senere blev det også brugt som materialhandel.

Huset blev i mange år kaldt for Greisens Pakhus, sandsynli...

Læs mere