Visit Dragoer
Kongelunden

Naturpark Amager

Her kan du læse om de oplevelser, der venter i Dragør-delen af Naturpark Amager. 

Naturområderne på Amager er samlet i et sammenhængende område - et areal på i alt 3.500 ha med skovområder, mose, strande, strandenge, overdrev, rørskov, søer og kanaler ud mod de lavbundede havområder omkring Amager.

Naturpark Amager har fået Friluftsrådets mærkningsordning 'Danske Naturparker'. Parken er særlig, fordi den er bynær, og fordi den er stor: Større end Dyrehaven (1.000 ha) og Central Park i New York (350 ha).

Naturparkens østligste punkt finder du lige syd for Dragør Havn på de fredede strandenge, og herfra kan du følge naturparken næsten hele vejen langs den fredede kyst over til Kongelundsfortet og Kongelunden, inden du når Kalvebod Fælled. 

Naturparkens østligste punkt

Naturpark Amager begynder lige syd for Dragør havn

Sydstranden

Næsten 20 procent af Dragørs areal består af strandenge. Det største sammenhængende areal med strandenge begynder umiddelbart syd for Dragør Havn - Sydstranden - alle strandenge i Dragør Kommune er fredede.

Storslået udsigt og unikt fugleliv

Sydvestpynten

Sydvestpynten ligger syd for Kongelunden, for enden af Kalvebodvej, og rummer blandt andet fulgereservatet Kofoeds enge. Fra Kongelundsfortet ved Sydvestpynten har man en fantastisk udsigt over både Kofoeds enge og Aflandshage - Amagers sydligste punkt - hvortil der ikke er adgang, idet det er militært område. Du kan også komme ganske tæt på fuglene i Fugletårnet ved Fasanstien, som ligger øst for Aflandshage.

Kongelunden

Skoven kan opleves til fods, til hest og på cykel

Kongelunden, der i dag er cirka 2 kvadratkilometer stor, blev begyndt tilplantet i starten af 1800-tallet, da brænde var en mangelvare. Den består mest af egetræer, hvilket giver plads til en frodig undervegetation af forskellige typer af buske og god beskyttelse af dyrelivet.

Flere oplevelser i naturparken

Naturparken rundt på cykel

Den perfekte måde at opleve Naturpark Amager på er ved at cykle. Cykelrute 80 tager dig gennem naturparken i Dragør-delen. En af de små perler, du kører lige forbi, er fugletårnet vest for Søvang.